Västerås flygplats logga
Västerås flygplats logga
Swedish English

Teknisk information

Utöver linjefarten trafikeras Västerås Flygplats av allmänflyg, vilket bland annat innefattar ambulans-, skol-, foto-, privat- och taxiflyg.

Förhandstillstånd PPR

Förhandstillstånd (PPR) på all trafik i CTR och Sektor Västerås under ATS öppethållningstid. Ring 021-80 00 20 för förhandstillstånd (PPR). Telefon bebannad 30 minuter före och under ATS öppethållningstid.

Flygplatsen är tillgänglig för flygtrafik H24, men när TWR samt station/fält är stängda, är start och landning endast tillåten för VFR-trafik. In- och utpassage från flygplatsområdet för allmänflyg hanteras via Hässlö Flygförening på platta 4. Öppettider för Västerås TWR hittar du i NOTAM.

Du hittar mer information om lokala trafikföreskrifter i IAIP Sweden på LFV:s AROWeb.

Förhandsmeddelande PN

Förhandsmeddelande (PN) krävs för all flygning utan ATS-färdplan i ESOW CTR samt Stockholm TMA sektor Västerås. Du lämnar förhandsmeddelande på telefon +46 (0)21-80 00 20. För skolflyg, fotoflyg, mätflyg och fallskärmshoppning ska alltid särskilt tillstånd från TWR inhämtas före flygning.

Flygplatsen är öppen H24, men när TWR är stängt är start och landning endast tillåten för VFR-trafik. In- och utpassage från flygplatsområdet sker via Hässlö Flygförening på platta 4. Öppettider för Västerås TWR hittar du i NOTAM.

Du hittar mer information om lokala trafikföreskrifter i IAIP Sweden på LFV:s AROWeb.

Drönare

Om du vill flyga drönare i Västerås - gå in på dronerequest.se och följ instruktionerna.


Västeråstornet

För tillstånd som PPR, PN, drönare mm.

Telefon: 021-80 00 20

Avvikelserapport Stockholm-Västerås Flygplats

In- och utpassage allmänflyg

In- och utpassage allmänflyg hanteras av Hässlö flygförening. Klicka här för Hässlö Flygförening ›

Lokala föreskrifter

Lokala trafikföreskrifter finnsi IAIP Sweden

Klicka här för LFV:S AROWeb›