Västerås flygplats logga
Västerås flygplats logga
Swedish English

Grön Flygplats

I samarbete med SRF (Svenska regionala flygplatser) har Stockholm-Västerås Flygplats sedan 2019 varit delaktig i EU- projektet Grön flygplats.

Grön Flygplats är klimatprojektet som enar de regionala flygplatserna i Sverige för ett hållbart resande. Visionen är en framtid utan utsläpp och med minskade avstånd mellan människor. Grön Flygplats jobbar för klimatsmarta flygplatser, ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svenskt flyg 2045. Projektet är treårigt med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Green airport

Projekt Grön Flygplats miljömål 2018-2021 för SRFs 25 regionala flygplatser är följande:

ENERGI
Minska energianvändning med 6%. Det innebär en minskning med 2 392 MWh.

CO2
Minska koldioxidutsläpp med 49%. Detta innebär en minskning med 877 ton koldioxid.

AVFALL
Minska mängden osorterat avfall med 14%. Detta innebär en minskning med 47,5 ton.

Ett samarbete mellan Svenska Regionala Flygplatser.

Hållbar Flygplats

Stockholm- Västerås Flygplats arbetar för en god miljö.
Klicka här för att läsa mer om flygplatsens miljöarbete ›

Fly Green Fund

Reducera dina flygresors koldioxidutsläpp.
Klicka här för att läsa mer om Fly Green Fund ›