Västerås flygplats logga
Västerås flygplats logga
Swedish English

Fly Green Fund

Vill du också göra flyget till ett grönare alternativ? Vi samarbetar med Fly Green Fund för att minska flygets klimatavtryck och bidra till utvecklingen och användning bioflygbränsle.

Fly Green Fund är en icke vinstdrivande organisation genom vilken privatpersoner, företag och offentliga organisationer kan köpa hållbart flygbränsle för att klimatreducera sina flygresor. Genom hållbart flygbränsle kan du reducera hela eller delar av flygresans koldioxidutsläpp.

Hos Fly Green Found kan du använda deras kalkylator för att beräkna resans utsläpp och betala din reduktion via kort eller swish.

Reducera koldioxidutsläppen för era tjänsteresor

Fly Green Fund hjälper er att räkna ut hur stort koldioxidutsläpp era flygresor orsakar. Ni kan sedan välja hur stor andel av utsläppet ni vill reducera och hur ni vill periodisera betalningen. Förutom den direkta reduktionen av flygets utsläpp bidrar ni också till att utveckla den svenska marknaden för hållbara flygbränslen och driver på för ett hållbart flyg.

Grön flygplats

I samarbete med SRF har Stockholm-Västerås Flygplats sedan 2019 varit delaktig i EU- projektet Grön Flygplats.
Klicka här för att läsa mer om Grön Flygplats ›

Hållbar Flygplats

Stockholm- Västerås Flygplats arbetar för en god miljö.
Klicka här för att läsa mer om flygplatsens miljöarbete ›