Västerås flygplats logga
Västerås flygplats logga
Swedish English

Miljö

Västerås Flygplats arbetar för en god miljö. Verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO 1400, vilket innebär att flygplatsen utöver att följa lagkrav sätter upp miljömål.

Några insatser som har direkt påverkan för en förbättrad miljö är:

  • Vi förebygger bland annat bränslespill med oljeavskiljare och invallade cisterner.
  • Vår flygplats har slutat med kvävebaserade halkbekämpningskemikalier och vi samlar upp avisningsvätska.
  • Bullerklagomål följs upp och flygplanens position kan visas i ett bulleruppföljningssystem.
  • Vi har ett kontrollprogram för miljöarbetet och redovisar miljöarbetet i en årlig miljörapport.

Som medlem i Svenska Regionala Flygplatser (SRF) så samverkar vår flygplats tillsammans med övriga regionala flygplatser i gemensamma projekt för ett grönare flyg.

Grön flygplats

I samarbete med SRF har Stockholm-Västerås Flygplats sedan 2019 varit delaktig i EU- projektet Grön Flygplats.
Klicka här för att läsa mer om Grön Flygplats ›

Fly Green Fund

Reducera dina flygresors koldioxidutsläpp.
Klicka här för att läsa mer om Fly Green Fund ›