COVID-19: VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM FLYGER FRÅN STOCKHOLM-VÄSTERÅS FLYGPLATS

På grund av COVID-19 så erbjuds endast resenärer tillträde till terminalen. Vid entrén sker kontroll av ID/pass, boardingkort och den utökade dokumentationen som ankomstlandet och flygbolaget kräver för resa. För att undvika köbildning och för att det ska gå så smidigt som möjligt, behöver du som resenär ha alla dokument tillgängliga vid entrén till terminalen. Läs mer här!  

Västerås flygplats logga
Västerås flygplats logga
Swedish English

Reklam på flygplatsen

En flygplats erbjuder många möjligheter att exponera ett företags varumärke i en dynamisk och positiv omgivning.

Målgruppen flygresenärer är unik. Under 2019 passerade ca 110 000 Stockholm-Västerås Flygplats. Utöver det besöker många människor dagligen flygplatsen för att lämna eller ta emot resenärer, för att ha möten, äta i restaurangen eller delta i något av de event som arrangeras. Det är en miljö där det alltid rör sig folk och där reklambudskap exponeras effektivt.

Vill ditt företag synas på flygplatsen?

För information och pris kontakta;

Pål Vireberg, Annonsbolaget
+46 (0)709-99 93 95