Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Ändrad avgångstid innebär inte automatiskt ändrad incheckningstid.

Du är här:

OM FLYGPLATSEN

Stockholm - Västerås Flygplats (VST) ligger vid E18, cirka 5 km öster om Västerås centrum, med direktflyg till Alicante, London och Malaga. Här finns restaurang, bar och taxfreeshop.

Terminalbyggnaden

Avståndet med Flygbussar/Airport Coaches från Stockholm Central är cirka 80 minuter. Tåg med SJ från Stockholm Central, via Sundbyberg, Bålsta och Enköping tar 60 minuter, därefter tar du dig smidigt med lokalbuss nr 3  till flygplatsen från Västerås Central.

Du kan även åka tåg från hela Bergslagen via Västerås Central och lokalbuss nr 3, som avgår var tionde minut hela dagen.

För den som väljer att ta bilen till flygplatsen finns kort- och långtidsparkering på mycket nära gångavstånd till terminalen till förmånliga priser.

Välkommen till Stockholm - Västerås Flygplats.

Flygplatsen är miljöcertifierad

Västerås Flygplats arbetar sedan länge för en god miljö. Verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO 1400, vilket innebär att flygplatsen utöver att följa lagkrav sätter upp miljömål. Vi förebygger bland annat bränslespill med oljeavskiljare och invallade cisterner. Verksamheten har slutat med kvävebaserade halkbekämpningskemikalier och samlar upp avisningsvätska. Bullerklagomål följs upp och flygplanens position kan visas i ett bulleruppföljningssystem. Vi har undersökt möjligheterna för en solcellspark i området. Vi har ett kontrollprogram för miljöarbetet och redovisar miljöarbetet i en årlig miljörapport.

Historik

Flyget i Västerås etablerades på allvar strax efter första världskriget. Till att börja med som en militär försöksverksamhet som snart blev F1, Flygflottilj 1, inom det svenska flygvapnet som bedrev verksamhet i drygt 50 år fram till 1983. Sedan 1920-talet har alltså flygverksamhet funnits i Västerås både som en intressant framtidsbransch och allmännyttig serviceverksamhet. Från 1970-talet och framåt har en omfattande civil flygverksamhet funnits i Västerås, såväl inom allmänflyg som charter och linjetrafik. Utbildningstraditionen lever vidare med flyggymnasium och den högre utbildningen inom SAA (Scandinavian Aviation Academy) som är unik i Sverige. Flygtraditionen förvaltas av flygklubbarna i Västerås, inte minst genom Västerås flygmuseum.

Korta fakta

Stockholm - Västerås Flygplats ägs till 100 procent av Västerås stad. Under 2019 reste drygt 109 133 passagerare till och från flygplatsen, under år 2020 reste drygt 37 000 passagerare. I nuläget trafikeras flygplatsen av ett komersiellt flygbolag och  vi ser gärna förfrågningar från intresserade bolag att etablera trafik på Stockholm-Västerås flygplats. Totalt flyger vi till tre utrikesdestinationer.

Landningsbanan är 2581 meter lång och 46 meter bred med kapacitet upp till wide-body flyg.

Terminalbyggnaden har 6 gater med möjlighet till utbyggnad. Vi har taxfreebutik, restaurang och bistro med uteservering samt två barer i gaterna. Det finns kort- och långtidsparkering på gångavstånd till och från terminalbyggnaden.

Från Västerås central är det 5 km till flygplatsen och från Stockholm city 110 km.