Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Ändrad avgångstid innebär inte automatiskt ändrad incheckningstid.