COVID-19: VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM FLYGER FRÅN STOCKHOLM-VÄSTERÅS FLYGPLATS

På grund av COVID-19 så erbjuds endast resenärer tillträde till terminalen. Vid entrén sker kontroll av ID/pass, boardingkort och den utökade dokumentationen som ankomstlandet och flygbolaget kräver för resa. För att undvika köbildning och för att det ska gå så smidigt som möjligt, behöver du som resenär ha alla dokument tillgängliga vid entrén till terminalen. Läs mer här!  

Västerås flygplats logga
Västerås flygplats logga
Swedish English

COVID-19

Flygbranschen har gemensamt tagit fram ett antal regler som gäller på flygplatser och ombord på flygplan. Stockholm Västerås Flygplats följer riktlinjer och rekommendationer från EASA (European Union Aviation Safety Agency) och EDC (European Centre for Disease Prevention and Control) samt Folkhälsomyndigheten.

COVID-19:  VAD GÄLLER PÅ FLYGPLATSEN?

Endast resenärer erbjuds tillträde till terminalen och skall uppvisa giltiga resehandlingar (boardingkort, pass el internationellt ID-kort).

För resor till Spanien gäller följande från 7 juni;

1. Spansk Hälsodeklaration skall vara ifylld tidigast 48 timmar innan avresa. När deklarationen är ifylld genereras en QR kod som du behöver visa upp vid incheckningen.

2. Alla passagerare från högriskområde (stora delar av Sverige), över 12 år, behöver visa upp ett certifikat på något av följande;

- Bevis på komplett vaccination mot covid-19 senast 14 dagar före inresa.
eller
- Ett negativt testresultat i NAAT-test (t.ex PCR) eller av EU godkänt antigentest (max 48 h gammalt vid inresa).
eller
- Ett intyg på genomgången covid-19 infektion max 180 dagar gammalt (får vara utställt tidigast 11 dagar efter att covid-19 infektion bevisas i Naat (PCR) test).

 

Aktuell information om vad som gäller för avresa från Sverige, vilka områden som klassas som högriskområden och information om vad varje enskilt certifikat måste innehålla för att vara giltigt, hittar du hos Sweden Abroad - lägesinformation Spanien. Observera att det är du som resenär som ansvarar för att du har korrekta dokument med dig för avresa.

In- och utresor Storbritannien

Inresor till Storbritannien från Sverige

Vid inresa från Sverige till England skall du som icke-fullvaccinerad resenär:
- testa negativt för covid-19 inom tre dagar före avresa
- fylla i ett webbformulär, ”passenger locator form", inom 48 timmar före ankomst. Här hittar du webbformuläret.
- självisolera 10 dagar vid ankomst
- testa dig två gånger efter ankomst, dag 2 och dag 8, dessa test måste bokas innan avresa

Vid inresa från Sverige till England skall du som fullvaccinerad resenär:
- fylla i ett webbformulär, ”passenger locator form", inom 48 timmar före ankomst. Här hittar du webbformuläret.
- testa sig senast dag 2 efter ankomst, detta test måste bokas innan avresa

Se brittiska regeringens hemsida för mer information samt riktlinjer för karantän, testning och fullvaccination.

Vänligen observera att det är resenärens ansvar att se till att alla krav för resande uppfylls.

Inresor till Sverige från Storbritannien

Från och med den 11 oktober 2021 tillåts fullvaccinerade resenärer som kan uppvisa ett vaccinationsintyg utfärdat i Storbritannien, resa fritt till Sverige utan krav på några andra inreserestriktioner. Storbritannien undantas således från det generella inreseförbudet som råder för länder utanför EU/EES. Eftersom de brittiska vaccinationsintygen ännu inte kan hanteras inom EU-systemet kommer dessa intyg att få kontrolleras i en särskild ordning av gränspolisen, utifrån de föreskrifter som Folkhälsomyndigheten beslutar.

Alla som reser in i Sverige, och som inte är fullvaccinerade mot covid-19 sedan två veckor, rekommenderas att testa sig efter ankomsten.

Komplett information om vad som gäller för inresa till Sverige hittar du på Sweden Abroad -lägesinformation Storbritannien.

Rekommendation för alla resenärer att testa sig vid ankomst till Sverige

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som reser in i Sverige från länder utanför Norden att ta ett PCR-test efter ankomsten. Rekommendationen omfattar alla som är 6 år eller äldre, även svenska medborgare. Detta gäller oavsett om man har symtom eller inte.

Du bör testa dig för covid-19 så snart du kan efter ankomsten till Sverige, helst samma dag. Ta reda på hur du testar dig genom att besöka webbplatsen 1177.se.

Var försiktig med vilka du träffar den närmaste veckan efter din resa. Undvik speciellt att träffa personer som ingår i en riskgrupp. Om du är smittad riskerar du att sprida smittan vidare, till exempel på din arbetsplats och inom din närmsta krets. Var därför mycket uppmärksam på milda symtom och håll fysisk distans till andra människor.

Rekommendationen gäller till och med den 31 oktober.

Undantag från rekommendationen om att testa sig efter ankomsten

Du behöver inte testa dig efter ankomsten till Sverige om du

  • enbart har rest inom Norden
  • är fullvaccinerad sedan minst två veckor
  • har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret.

Barn som är yngre än 6 år behöver heller inte testa sig efter ankomsten till Sverige.

Undantaget gäller för vaccination med

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.

Hos oss på Stockholm-Västerås Flygplats:

  • Håll avstånd till andra passagerare och personal, minst 150 cm
  • Obligatorisk ansiktsmask:

- Det är obligatoriskt att använda en ansiktsmask i flygplatsterminalen och ombord på flygplanet.
- Var beredd på att du kan bli nekad att få tillträde till flygplatsterminalen eller nekad att få gå ombord på flygplanet om du inte har en ansiktsmask på.
- Se till att ansiktsmasken täcker din näsa, mun och haka.
- Använd endast de speciella soptunnorna för ansiktsmasker som finns när du slänger din ansiktsmask.

  • Vänligen följ de rekommenderade åtgärderna för ökad hygien:

- Stanna hemma om du känner dig sjuk, och besök flygbolagets webbplats för ombokning.
- Tvätta händerna ofta med tvål och/eller använd handdesinfektion.
- Nys/hosta i armvecket eller i en näsduk
- Undvik att röra vid ditt ansikte.

På flygplatsen har vi utökat städningen och desinficerar regelbundet ytor som t ex dörrhandtag, ledstänger, diskar och kortterminaler. Behållare med handdesinfektion finns utplacerade runt om i terminalen.

Incheckning

Mer om vad som gäller incheckningen.

Klicka här för att läsa mer›

Säkerhetskontrollen

Här hittar du tidtabeller för våra avgångar/ankomster.

Klicka här för att läsa mer›

Covidbevis

Som ett led i att skapa ett tryggt resande när världen stegvis öppnar upp finns nu Covidbevis – en kostnadsfri e-tjänst där du kan hämta ett digitalt bevis på att du är vaccinerad mot covid-19.

Du laddar själv ner ditt Covidbevis på E-hälsomyndighetens webbplats www.covidbevis.se. För att logga in behöver du ha en godkänd svensk e-legitimation.

Rekommendationen från EU är att det ska räcka med Covidbevis för att resa inom EU samt till Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz, men varje land har rätt att bestämma över sina inreseregler. Därför är det viktigt att du som resenär alltid ser till att uppdatera dig om vad som krävs för just det land du ska resa till.

I den första versionen av e-tjänsten kan du enbart använda Covidbeviset som ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. Arbete pågår för att även ett negativt covid‑19‑testresultat eller ett bevis på genomgången sjukdom ska ingå.