Avgående
DatumTidFlightTillFlygs avAnmärkning
2018-02-1915:10FR683London StanstedRyanair
Ankommande
DatumTidFlightFrånFlygs avAnmärkning

Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Ändrad avgångstid innebär inte automatiskt ändrad incheckningstid.

Du är här:

PILOT INFORMATION

Utöver linjefarten trafikeras Västerås Flygplats av allmänflyg, vilket bland annat innefattar ambulans-, skol-, foto-, privat- och taxiflyg.

Förhandsmeddelande (PN) krävs för all flygning utan ATS-färdplan i ESOW CTR samt Stockholm TMA sektor Västerås. Du lämnar förhandsmeddelande på telefon +46 (0)21-80 00 20. För skolflyg, fotoflyg, mätflyg och fallskärmshoppning ska alltid särskilt tillstånd från TWR inhämtas före flygning.

Flygplatsen är tillgänglig för flygtrafik H24, men när TWR samt station/fält är stängda, är start och landning endast tillåten för VFR-trafik. In- och utpassage från flygplatsområdet för allmänflyg hanteras via Hässlö Flygföreninglänk till annan webbplats på platta 4. Öppettider för Västerås TWR hittar du i NOTAM.

Du hittar mer information om lokala trafikföreskrifter i IAIP Sweden på LFV:s AROWeblänk till annan webbplats.

DrönarePDF