Avgående
DatumTidFlightTillFlygs avAnmärkning
2019-10-1415:20FR683London StanstedRyanair
2019-10-1418:25FR7426AlicanteRyanair
Ankommande
DatumTidFlightFrånFlygs avAnmärkning
2019-10-1414:55FR682London StanstedRyanairExpected 15:00
2019-10-1418:00FR7427AlicanteRyanairExpected 17:30

Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Ändrad avgångstid innebär inte automatiskt ändrad incheckningstid.

Du är här:

Allmänflyg

Utöver linjefarten trafikeras Västerås Flygplats av allmänflyg, vilket bland annat innefattar ambulans-, skol-, foto-, privat- och taxiflyg.

Förhandsmeddelande (PN) krävs för all flygning utan ATS-färdplan i ESOW CTR samt Stockholm TMA sektor Västerås. Du lämnar förhandsmeddelande på telefon +46 (0)21-80 00 20. För skolflyg, fotoflyg, mätflyg och fallskärmshoppning ska alltid särskilt tillstånd från TWR inhämtas före flygning.

Flygplatsen är öppen H24, men när TWR är stängt är start och landning endast tillåten för VFR-trafik. In- och utpassage från flygplatsområdet sker via Hässlö Flygföreninglänk till annan webbplats på platta 4. Öppettider för Västerås TWR hittar du i NOTAM.

Du hittar mer information om lokala trafikföreskrifter i IAIP Sweden på LFV:s AROWeblänk till annan webbplats.